หลักสูตรซ่อม Note Book 30 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียนปกติ 25,800บาท ลดพิเศษเหลือเพียง  11,900 บาท/ท่าน (เรียนแบบรวมรุ่นและ เรียนเฉพาะภาคฮาร์ดแวร์เท่านั้นและเปิด ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป)

เรียนแบบตัวต่อตัวราคาพิเศษ ท่านละ 15,900 บาท(เรียนเฉพาะภาคฮาร์ดแวร์เท่านั้น)

ภาคที่หนึ่ง ฮาร์ดแวร์ ซ่อมเจาะลึก 

 1. เรียนรู้การใช้งาน Multimiter ใน Function ต่างๆ เรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับซ่อม Main board
 2. เทคนิคการใช้เครื่องมีตรวจซ่อม เช่น
 • หัวแร้ง – Hot Air (เครื่องเป่าลมร้อน)
 • ตัวดูดตะกั่ว – Flux (น้ำยาประสาน) เป็นต้น
 1. การอ่าน Flow Chart Main board ยี่ห้อ/รุ่น ต่างๆ
 2. การเรียนรู้  Function  ของอุปกรณ์ทุกชนิดภายใน  Main board

เช่น Function ของ CPU RAM VGA I/O Device Super I/O CMOS/BIOS Chipset  Battery/Jumper Clear CMOS Clock Generator gxHo9ho

 1. การเรียนรู้วงจรไฟ ทุกอุปกรณ์ภายใน  Main board เช่น
 • อุปกรณ์ประเภท R L C –MOS FET
 • PWM (Power Management) รูปแบบ Capacitor ทุกชนิด
 1. เทคนิคการตรวจเช็ค Line วงจร  Main board แต่ละรุ่น
 2. เทคนิคตรวจเช็คอาการเสียของอุปกรณ์ภายใน  Main board เช่น Capacitor, MOS FET –R L C
 3. เทคนิคการตรวจเช็ควงจรไฟทุกตำแหน่งภายใน  Main board เช่น วงจรไฟของ CPU RAM VGA CMOS/BIOS PW SW Crystal Oscillator เป็นต้น
 4. เทคนิคการใช้งาน  Debug Card  ตรวจเช็คอาการเสีย Main board ครั้งที่ 1
 5. เทคนิคการใช้งาน  Debug Card  ตรวจเช็คอาการเสีย Main board ครั้งที่ 2
 6. เรียนรู้วงจรลุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น R, L, Tr, MOSFET
 7. เรียนรู้การใช้มัลติมิเตอร์และ Oscilloscope
 8. เรียนรู้การทำงาน Block Diagram Note Book
 9. เรียนรู้การทำงานของชุด ต่าง ๆ ของโน๊คบุ๊ค แบบเจาะลึก
 10. เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงานแกะเครื่องยี่ห้อต่าง ๆ
 11. เรียนรู้และตรวจสอบอาการเสียที่เกิดจากความบกพร่องของวงจรและอุปกรณ์ใน  Note Book โดยใช้มิเตอร์และสโคป เช่น
 • จอภาพไม่แสดงภาพ  -เปิดไม่ติด –จอไม่สว่าง
 • ภาคจ่ายไฟต่าง ๆ ไม่ทำงาน  -Board ซ็อต ชุดวงจรชาร์จเสีย –USB / LAN / Sound / Wi-Fi  ฯลฯ
 1. เทคนิคการซ่อมเมนบอร์ด Note Book
 2. เทคนิคการ ถอด – เชื่อมอุปกรณ์ ต่าง ๆ ภายใน  Main board เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับวงจรไฟทั้งหมด             SOLT VGA, PCI  DIMM SLOT และ SUPER I/O เป็นต้น
 3. ฝึกทักษะสำหรับถอด – เชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน  Main board ครั้งที่ 2
 4. เทคนิค Flash BIOS และ update BIOS ด้วย Hardware ที่ทันสมัย
 • การปูพื้นฐานโปรแกรม BIOS แบบเป็นระบบ ทุกยี่ห้อ/รุ่น
 • การเรียนรู้  BIOS  ทุกยี่ห้อ/รุ่น แบบเจาะลึก (Advance)
 • เทคนิคการ Flash BIOS และการ  update BIOS ด้วย Software ในรูปแบบของ Windows และเทคนิคการ Flash ด้วยคำสั่ง DOS ในรูปแบบต่าง ๆ
 • เทคนิคการดาวน์โหลดโปรแกรม BIOS ยี่ห้อรุ่นต่าง ๆ
 • เทคนิคการใช้เครื่อง  Flash BIOS การใช้โปรแกรม Flash BIOS
 • เทคนิคการ  Flash BIOS  ยี่ห้อต่าง ๆ และการถอด  BIOS
 • เทคนิคการระวังในการ Flash BIOS
 • เทคนิคการดูอาการที่เกิดจาก Flash BIOS  เทคนิคการตั้งค่า
 • เทคนิคการตั้ง Password และลบ Password BIOS เทคนิคการดูอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น HDD, RAM, CPU ผ่าน BIOS
 1. ประกอบประกอบ Note Book ในรูปแบบต่าง ๆ
 • การประกอบ CPU และพัดลมระบายความร้อน
 • การประกอบเมนบอร์ด การประกอบการ์ดต่าง ๆ การกอบจอภาพ   ประกอบคีย์บอร์ด, จอ
 • เทคนิคการประกอบ Case โน๊ตบุ๊ค เทคนิคการประกอบแรมยี่ห้อต่าง ๆ
 • เทคนิคการประกอบฮาร์ดดิสก์ ยี่ห้อต่าง ๆ
 1. เทคนิคการวิเคราะห์อาการเสีย และแก้ปัญหา – ซ่อม แบบมืออาชีพ เช่น  POST คืออะไร
 • กระบวน  POST เครื่องเปิดไม่ติดแล้วไม่ POST หรือ POST แล้วไม่เข้า DOS
 • POST แล้วไม่เข้า  Windows เข้า Windows แล้วจอฟ้า
 • เข้า Windows แล้วแฮ้งด์ ลง Windows ไม่ผ่าน
 • ลง Driver ไม่ผ่าน
 1. แนะนำอุปกรณ์สำหรับซ่อม แหล่งซื้ออะไหล่ และวิธีการประเมินราคาซ่อม
 2. การฝึกซ่อมให้เกิดความชำนาญแบบมืออาชีพ ครั้งที่ 1
 3. การฝึกซ่อมให้เกิดความชำนาญแบบมืออาชีพ ครั้งที่ 2

ภาคที่สองการติดตั้งซอฟต์แวร์ใช้งานจริง ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท

กรณีต้องการเรียนต่อเนื่องซอฟแวร์หลักจากการเรียนภาคฮาร์ดแวร์จบแล้ว แบบตัวต่อตัวลดเหลือ 8,900 บาท แบบรวมรุ่น ลดเหลือ 6,900 บาท

 1. การสร้างพาร์ทิชั่นให้ฮาร์ดดิสก์
 • เทคนิคการใช้ Disk Manager การใช้ Windows สร้าง
 • เทคนิคการใช้ Partiton Magic
 1. เทคนิคกาติดตั้ง  Windows
 • เทคนิคการติดตั้ง  Driver อุปกรณ์รุ่นต่าง ๆ
 • เทคนิคการติดตั้งโปรแกรมใช้งานทั่วไป
 1. การแก้ใช้ปัญหา Window
 • เทคนิคการแก้ Registries ใน Windows
 • เทคนิคการ  Back Windows
 • เทคนิคการเรียกข้อมูลที่ Backup มาใช้
 • เทคนิคการ  Backup Driver Note Book
 1. การใช้  Norton  Ghost จัดการข้อมูล
 • เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลใส่ HDD
 • เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลใส่ พาร์ทิชั่น
 • เทคนิคการ Backup ข้อมูลเก็บไว้
 • เทคนิคการ Backup ข้อมูลกลับมาใช้
 • เทคนิคการลงโปรแกรมแบบ Ghost (10 นาที)
 • เทคนิคการเก็บข้อมูลใส่แผ่น CD, DVD
 1. การใช้ Note Book กับ Internet
 • การตรวจสอบ Wireless การต่อระบบ Wireless
 • การตรวจสอบ Bluetooth การต่อ Internet  ด้วย Bluetooth
 • เทคนิคการใช้แอร์การ์ดต่อ Internet การเลือก ใช้แอร์การ์ดเหมาะสมกับ Windows
 1. การใช้  Hiren  ช่วยซ่อม
 • เทคนิคการใช้ Winmini จัดการข้อมูล
 • เทคนิคการใช้  Winmini  ฆ่าไวรัส
 • เทคนิคการใช้ Ghost  ผ่าน  Winmini
 • เทคนิค Partition magic ผ่าน Winmini
 • เทคนิคการลบ Password XP, Vista, win 7,win8.win10 (ผ่าน Hiren)
 1. แนะนำอุปกรณ์สำหรับซ่อม แหล่งซื้ออะไหล่ และวิธีการ ประเมินราคาค่าซ่อม
 2. การฝึกซ่อมให้เกิดความชำนาญแบบมืออาชีพ ครั้งที่ 1
 3. การฝึกซ่อมให้เกิดความชำนาญแบบมืออาชีพ ครั้งที่ 2
 4. สอบทฤษฎี – ประเมินผล
 5. สอบทฤษฎี – ประเมินผล

  

วิธีสมัครเรียน (เฉพาะสาขาเซียร์ รังสิต)       ไปสมัครเรียนที่เซียร์ รังสิต ชั้น 4 ทางออกลานจอดรถ ท้ายห้าง หรือ โทร จองที่ 02-992-7252 และโอนเงินจองขั้นต่ำ 500 บาท ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์ รังสิต ชื่อบัญชี บุญเกิด หวังช่วยกลาง หมายเลข 364-243585-5 เสร็จแล้วโทรแจ้งให้โรงเรียนทราบหรือส่งสลิบการโอนก็ได้

หมายเหตุ   เงินที่จองจะนำไปหักลบกับค่าเรียนที่จ่ายในวันเรียน

เข้าสู่ระบบ

ติดตามเพจโรงเรียน

กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com